CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
1 PGS. TS. Nguyễn Phú Giang Trưởng khoa
2 TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Phó Khoa
3 Ths. Vũ Tuấn Hiệp Thư ký
BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1 PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai Trưởng bộ môn
2 TS. Nguyễn Thành Hưng Phó trưởng bộ môn
3 Ths. Phan Hương Thảo Giảng viên
4 Ths. Nguyễn Thị Nhinh Giảng viên
5 TS. Hoàng Thị Bích Ngọc Giảng viên
6 TS. Nguyễn Thị Minh Giang Giảng viên
7 Ths. Chu Thị Huyến Giảng viên
8 Ths. Nguyễn Quỳnh Trang Giảng viên
9 Ths. Nguyễn Thị Thúy Giảng viên
10 Ths. Vũ Thị Thanh Huyền Giảng viên
11 Ths. Vũ Quang Trọng Giảng viên
BỘ MÔN KIỂM TOÁN
1 PGS. TS. Phạm Đức Hiếu Trưởng bộ môn
2 Ths. Lưu Thị Duyên Phó trưởng bộ môn
3 TS. Nguyễn Thị Thủy Giảng viên
4 TS. Nguyễn Thị Hồng Lam Giảng viên
5 TS. Nguyễn Viết Tiến Giảng viên
6 Ths. Nguyễn Thị Hà Giảng viên
7 TS. Tạ Quang Bình Giảng viên
8 TS. Trần Nguyễn Bích Hiền Giảng viên
9 Ths. Cao Thị Hồng Loan Giảng viên
10 Ths. Đào Ngọc Hà Giảng viên
11 Ths. Vũ Thị Thu Huyền Giảng viên
12 Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài Giảng viên
13 Ths. Lương Thị Hồng Ngân Giảng viên
BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1 PGS. TS. Đoàn Vân Anh Trưởng bộ môn
2 PGS. TS. Hà Thị Thuý Vân Phó trưởng bộ môn
3 TS. Trần Hải Long Giảng viên
4 TS. Nguyễn Tuấn Duy Giảng viên
5 TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Giảng viên
6 TS. Phạm Thanh Hương Giảng viên
7 Ths. Đàm Bích Hà Giảng viên
8 Ths. Nguyễn Thị Hồng Nga Giảng viên
9 Ths. Trần Mạnh Tường Giảng viên
10 Ths. Phạm Thị Mai Anh Giảng viên
BỘ MÔN THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH
1 TS. Đặng Văn Lương Trưởng bộ môn
2 Ths. Đặng Thị Thư Phó trưởng bộ môn
3 TS. Nguyễn Văn Giao Giảng viên
4 Ths. Lê Thị Trâm Anh Giảng viên
5 Ths. Hoàng Thị Tâm Giảng viên
6 Ths. Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên
7 Ths. Phạm Thị Thu Hoài Giảng viên
8 Ths. Tô Thị Vân Anh Giảng viên
9 Ths. Nguyễn Thị Mai Giảng viên
10 Ths. Trần Ngọc Trang Giảng viên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>