LỊCH SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH LẦN 1, HỌC KỲ II, NH 2015-2016

Nhằm tạo điều kiện về thời gian và không gian để sinh viên các lớp hành chính các chuyên ngành sinh hoạt triển khai các công việc, kế hoạch của học kỳ mới của trường, của khoa, đoàn thanh niên, trường Đại học Thương mại tổ chức các buổi sinh hoạt lớp hành chính định kỳ. Thời gian, địa điểm của lần sinh hoạt lớp hành chính lần 1 học kỳ II năm học 15-16 như trong kế hoạch dưới đây: Lịch sinh hoạt buổi sáng thứ 6, ngày 22 tháng 01 năm 2016   Lịch sinh hoạt buổi chiều thứ 6, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Xem thêm


LỊCH HỌP LỚP HÀNH CHÍNH LẦN 1, HK I, NH 2015-2016

Green calendar icon isolated on white

Nhằm tạo điều kiện về thời gian và không gian để sinh viên các lớp hành chính các chuyên ngành sinh hoạt, triển khai các công việc, kế hoạch năm học của trường, của khoa, đoàn thanh niên, trường Đại học Thương mại tổ chức các buổi sinh hoạt lớp hành chính định kỳ. Thời gian, địa điểm của lần sinh hoạt lớp hành chính thứ nhất học kỳ I năm học 15-16 như trong kế hoạch dưới đây:

Xem thêm