LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NH 2017-2018

Các bạn SV click vào đường link phía dưới – trang Facebook của Khoa Kế toán – Kiểm toán để nhớ thời gian, địa điểm học chính trị đầu khóa của lớp mình nhé! Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa học https://www.facebook.com/ketoankiemtoanTMU/photos/pcb.1984232421799554/1984231318466331/?type=3&theater

Xem thêm


LỊCH SH LỚP HC L2, HK II, NH 2016-2017

Theo lịch phân công của phòng công tác sinh viên, trường ĐH Thương mại, các lớp 50D sẽ tổ chức SH lớp hành chính lần 2, Học kỳ II, năm học 2016-2017 vào ca 1 sáng ngày 5/5/2017, tại các hội trường V601,602,603. Trong khi đó, các lớp 51D sẽ tổ chức sinh hoạt vào ca 2 tại các hội trường V403,404,501. Còn các lớp K52D sẽ được sinh hoạt tại các hội trường V201,202,203 vào ca 2 buổi chiều cùng ngày. Dưới đây là lịch sinh hoạt lớp hành chính của toàn trường.

Xem thêm


THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO SAU ĐẠI HỌC

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016   THÔNG BÁO (V/v Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức trình độ đại học) Đáp ứng nhu cầu học tập bổ sung kiến thức khối ngành kinh doanh và quản lý của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khối ngành kĩ thuật, tự nhiên, xã hội… Trường Đại học Thương mại sẽ tổ chức lớp học bổ sung kiến thức trình độ đại học chuyên ngành quản lý kinh tế nếu số học viên đăng kí từ 30 người trở lên. Thời gian và địa điểm đăng ký học Thời gian: Vào giờ hành chính các […]

Xem thêm


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NH 2016-2017

THÔNG BÁO Về việc “Tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên Năm học 2016 – 2017” Căn cứ vào thông báo số 568/TB-ĐHTM của BGH v/v “Tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017” Căn cứ vào kế hoạch công tác sinh viên của Khoa trong năm học 2016-2017 Căn cứ vào kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa Kế toán – Kiểm toán Khoa Kế toán – Kiểm toán, Hội đồng Khoa thông báo về việc triển khai công tác NCKH sinh viên như sau: 1, Hướng dẫn chung – Mỗi đề tài cho một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện (tối đa không quá 3 […]

Xem thêm


THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC – ĐỢT 2, NĂM 2016

Dong ho - Sach but

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến TT Chuyên ngành đào tạo Chỉ tiêu cao học Chỉ tiêu nghiên cứu sinh 1 Kinh doanh thương mại 60 10 2 Kế toán                    80 12 3 Quản lý kinh tế  70 12 4 Quản trị kinh doanh 70 12 5 Tài chính – Ngân hàng 70 10 6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 60 0   Tổng 410 56 2. Hình thức và thời gian đào tạo 2.1 Đào tạo trình độ thạc sĩ       – Hình thức đào tạo: chính quy       – Thời gian đào tạo: 2,0 năm 2.2 Đào tạo trình độ tiến sĩ – Tập trung: 3 năm […]

Xem thêm


NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH LẦN 2 KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016

Khoa sẽ gửi danh sách bầu cử của từng lớp (các sinh viên đang ở tại Ký túc xá do trường quản lý). Các cử tri là SV xem danh sách niêm yết và đến đúng giờ và địa điểm theo quy định (có thông báo về giờ và địa điểm sau). Trong trường hợp SV muốn bầu cử tại địa điểm khác, phải thông báo lại cho đơn vị bầu cử. Theo quy chế của nhà trường, sau mỗi kỳ, năm học. các lớp bầu lại BCS (Nếu cần thiết). các CVHT nắm sát tình hình của tường lóp và cho bầu lại (nếu có) trong buổi sinh hoạt lớp. Các lớp lấy lại danh sách BCS+BCH chi đoàn […]

Xem thêm


LỊCH SINH HOẠT LỚP HÀNH CHÍNH LẦN 1, HỌC KỲ II, NH 2015-2016

Nhằm tạo điều kiện về thời gian và không gian để sinh viên các lớp hành chính các chuyên ngành sinh hoạt triển khai các công việc, kế hoạch của học kỳ mới của trường, của khoa, đoàn thanh niên, trường Đại học Thương mại tổ chức các buổi sinh hoạt lớp hành chính định kỳ. Thời gian, địa điểm của lần sinh hoạt lớp hành chính lần 1 học kỳ II năm học 15-16 như trong kế hoạch dưới đây: Lịch sinh hoạt buổi sáng thứ 6, ngày 22 tháng 01 năm 2016   Lịch sinh hoạt buổi chiều thứ 6, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Xem thêm