CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA 1.   PGS. TS. Nguyễn Phú Giang           Trưởng khoa 2.  TS. Nguyễn Thị Thanh Phương        Phó trưởng Khoa 3.  Ths. Vũ Tuấn Hiệp                            Thư ký                   BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.  PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai        Trưởng bộ môn 2.  TS. Nguyễn Thành Hưng                   Phó trưởng bộ môn 3.  Ths. Phan Hương Thảo                    […]

Xem thêm


DỮ LIỆU CỰU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Nhằm tăng cường sự liên hệ giữa Khoa và cựu sinh viên của Khoa, các anh/chị cựu sinh viên vui lòng cung cấp cho Khoa các thông tin theo địa chỉ liên kết dưới đây (thông tin này chỉ phục vụ cho mục đích liên hệ của Khoa với cựu sinh viên). Trân trọng cám ơn anh/chị! Biểu thông tin cựu sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán  

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Văn Giao

LÝ LỊCH KHOA HỌC Thông tin cá nhân 1 Họ vàTên:   Nguyễn Văn Giao 2 Năm sinh:  1960 3 Nam/Nữ:  Nam 3 Học hàm: Năm đạt học hàm: Họcvị:  Tiến sĩ                      Năm đạt học vị: 2016   2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp   Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1986   Tiến sỹ ĐH Thương mại Quản lý Kinh tế 2016     3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1986 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại   4. Các công trình khoa học được công bố […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Đặng Thị Thư

I. Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên:   Đặng Thị Thư 2 Năm sinh:  1965 3 Nam/Nữ:  Nữ 3 Học hàm:Năm đạt học hàm: Họcvị:  Thạc sĩ                      Năm đạt họcvị: 1999  II. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1987 Thạc sỹ ĐH Thương mại Kinh tế các ngành sx và dịch vụ 1999  3. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1988 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại Thuong mai University      4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thị Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC      1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai 2. Năm sinh:     02/12/1987 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2013 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thống kê kinh tế – xã hội   2009 Thạc sỹ Trường đại học Thương Mại Quản lý kinh tế   2013           6. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 2009- nay Giảng viên Thống kê Đại học Thương mại Thuong mai University   […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Trần Ngọc Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. Họ và tên: Trần Ngọc Trang 2. Năm sinh:     25/11/1983 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Tiến sỹ                                                Năm đạt học vị: 2014 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán   2007 Thạc sỹ Trường đại học Kinh tế Tài chính Xanh – Petecbua – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và kiểm toán   2008 Tiến sỹ Trường đại học tổng hợp quản lý kinh tế Matxcơva – Liên Bang Nga Kế toán, phân tích và […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Hoàng Thị Tâm

1.      Thông tin cá nhân 1. Họ và tên: HOÀNG THỊ TÂM 2. Năm sinh: 1981                                                                                                                                      3. Nam/Nữ: Nữ 4.  Học hàm: Học vị:  Thạc sỹ 2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán DNTM 2003 Thạc sỹ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2012 Tiến sỹ         3. Quá trình công tác Thời gian (từ năm … đến năm…) Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác   2003 – 2008 Kế […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Tô Thị Vân Anh

Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên: TÔ THỊ VÂN ANH   2 Năm sinh:  1987 3 Nam/Nữ: Nữ   3 Học hàm:                                 Năm đạt học hàm: Học vị: Thạc sĩ kinh tế             Năm đạt học vị: 2013              2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương mại Kế toán tài chính DNTM 2009 Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2013              3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác T10/2009 đến nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Bộ môn […]

Xem thêm