SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       SỨ MẠNG, TẦM NHÌN CỦA KHOA GIAI ĐOẠN 2016 – 2021   SỨ MẠNG Khoa Kế toán-Kiểm toán có sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học về kế toán-kiểm toán, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. TẦM NHÌN Đến năm 2030, Khoa Kế toán-Kiểm toán sẽ là cơ sở đào tạo […]

Xem thêm


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA 1.   PGS. TS. Nguyễn Phú Giang           Trưởng khoa 2.  TS. Nguyễn Thị Thanh Phương        Phó trưởng Khoa 3.  Ths. Vũ Tuấn Hiệp                            Thư ký                   BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.  PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai        Trưởng bộ môn 2.  TS. Nguyễn Thành Hưng                   Phó trưởng bộ môn 3.  Ths. Phan Hương Thảo                    […]

Xem thêm


DỮ LIỆU CỰU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Nhằm tăng cường sự liên hệ giữa Khoa và cựu sinh viên của Khoa, các anh/chị cựu sinh viên vui lòng cung cấp cho Khoa các thông tin theo địa chỉ liên kết dưới đây (thông tin này chỉ phục vụ cho mục đích liên hệ của Khoa với cựu sinh viên). Trân trọng cám ơn anh/chị! Biểu thông tin cựu sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán  

Xem thêm


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GIAI ĐOẠN 2017-2021

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————– KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC Giai đoạn 2017-2021 1. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 1.1. Mục tiêu: Mục tiêu 1: Nâng cao trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt ngoại ngữ trong nghiên cứu và trao đổi chuyên môn. Mục tiêu 2: Bổ sung thêm nguồn giảng viên mới có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt phục vụ cho các Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới. 1.2. Nhóm giải pháp: Mục tiêu 1: Tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và […]

Xem thêm


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân kế toán đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán,  kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Văn Giao

LÝ LỊCH KHOA HỌC Thông tin cá nhân 1 Họ vàTên:   Nguyễn Văn Giao 2 Năm sinh:  1960 3 Nam/Nữ:  Nam 3 Học hàm: Năm đạt học hàm: Họcvị:  Tiến sĩ                      Năm đạt học vị: 2016   2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp   Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1986   Tiến sỹ ĐH Thương mại Quản lý Kinh tế 2016     3. Quá trình công tác Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1986 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại   4. Các công trình khoa học được công bố […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Đặng Thị Thư

I. Thông tin cá nhân 1 Họ và Tên:   Đặng Thị Thư 2 Năm sinh:  1965 3 Nam/Nữ:  Nữ 3 Học hàm:Năm đạt học hàm: Họcvị:  Thạc sĩ                      Năm đạt họcvị: 1999  II. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Thống kê 1987 Thạc sỹ ĐH Thương mại Kinh tế các ngành sx và dịch vụ 1999  3. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 1988 – nay Giảng viên Thống kê, Phân tích Đại học Thương mại Thuong mai University      4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – ThS. Nguyễn Thị Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC      1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai 2. Năm sinh:     02/12/1987 3. Nam/Nữ:     Nữ 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong: Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2013 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thống kê kinh tế – xã hội   2009 Thạc sỹ Trường đại học Thương Mại Quản lý kinh tế   2013           6. Quá trình công tác Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 2009- nay Giảng viên Thống kê Đại học Thương mại Thuong mai University   […]

Xem thêm