DỮ LIỆU CỰU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Nhằm tăng cường sự liên hệ giữa Khoa và cựu sinh viên của Khoa, các anh/chị cựu sinh viên vui lòng cung cấp cho Khoa các thông tin theo địa chỉ liên kết dưới đây (thông tin này chỉ phục vụ cho mục đích liên hệ của Khoa với cựu sinh viên). Trân trọng cám ơn anh/chị! Biểu thông tin cựu sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán  

Xem thêm


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BAN CHỦ NHIỆM KHOA 1 PGS. TS. Nguyễn Phú Giang Trưởng khoa 2 TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Phó Khoa 3 Ths. Vũ Tuấn Hiệp Thư ký BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai Trưởng bộ môn 2 TS. Nguyễn Thành Hưng Phó trưởng bộ môn 3 Ths. Phan Hương Thảo Giảng viên 4 Ths. Nguyễn Thị Nhinh Giảng viên 5 TS. Hoàng Thị Bích Ngọc Giảng viên 6 TS. Nguyễn Thị Minh Giang Giảng viên 7 Ths. Chu Thị Huyến Giảng viên 8 Ths. Nguyễn Quỳnh Trang Giảng viên 9 Ths. Nguyễn Thị Thúy Giảng viên 10 Ths. Vũ Thị Thanh Huyền Giảng […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – PGS. TS. Đoàn Vân Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC   Thông tin cá nhân   1 Họ và Tên:    ĐOÀN VÂN ANH 2 Năm sinh:  28 – 02 – 1969 3 Nam/Nữ:  Nữ 3 Học hàm:   PGS      Năm đạt học hàm:  2010Học vị:     TS            Năm đạt học vị:      2005         2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Thương Mại Kế toán 1990 Đại học Trường Đại học Ngoại Thương Kinh tế ngoại thương 1996 Thạc sỹ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2000 Tiến sỹ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2005        3. Quá trình công tác   Thời gian Vị trícông tác Lĩnh vựcchuyên môn […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – PGS. TS. Phạm Đức Hiếu

LÝ LỊCH KHOA HỌC   Thông tin cá nhân   1 Họ và Tên:  Phạm Đức Hiếu 2 Năm sinh:  1970 3 Nam/Nữ: Nam 3 Học hàm: PGS         Năm đạt học hàm: 2011Học vị:  TS                Năm đạt học vị: 2007         2. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Đại học Thương mại Kế toán 1990 Thạc sĩ Đại học Thương mại Kế toán 2000 Tiến sĩ Universite de la Mediterranee, Universite d’Aix-Marseille II, France QTKD – Kế toán, kiểm toán (Control de Gestion) 2007 Sau tiến sĩ Sam M. Walton College of Business, University of Arkansas, USA Finance & Accounting 6/2017        3. Quá trình công tác […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – PGS. TS. Nguyễn Phú Giang

LÝ LỊCH KHOA HỌC                                                                                 1. Họ và tên: NGUYỄN PHÚ GIANG 2. Năm sinh: 1970                                                             3. Nam/Nữ: Nữ 4.  Học hàm:      Phó giáo sư                                                 Năm được phong: 2010  Học vị:           Tiến sĩ                                                       Năm đạt học vị: 2007 5. Quá trình đào tạo Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học ĐH Thương mại Kế toán – Kiểm toán – Phân tích 1991 Thạc sỹ  Centre Franco-Vietnamien de Formation a la gestion – ĐH Kinh tế quốc dân – Hà Nội  Quản trị kinh doanh 2000 Tiến sỹ ĐH Thương mại Kế toán – Kiểm toán – Phân tích 2007 Thực tập sinh khoa học –         Đại học ESCP Paris – Cộng hòa Pháp-         […]

Xem thêm


Lý lịch khoa học – PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC   Thông tin cá nhân   1 Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG MAI   2 Năm sinh:  1966 3 Nam/Nữ: Nữ   3 Học hàm:  PGS      Năm đạt học hàm: 2009 Học vị:   TS           Năm đạt học vị: 2004                2. Quá trình đào tạo   Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Đại học Đại học Thương nghiệp Kế toán thương mại 1987 Thạc sỹ Đại học Thương mại Kinh tế các ngành SX và dịch vụ 1999 Tiến sỹ Đại học Thương mại Kinh tế 2004         3. Quá trình công tác     Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh […]

Xem thêm


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

K20-KHOAKTKT2

Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán  thương  nghiệp được thành lập vào  tháng 11 năm 1984, tách  ra từ Khoa quản lý kế hoạch  hóa thương nghiệp, và tạo thành từ 2 bộ môn: Bộ môn Kế toán và bộ môn thống kê.  Thời kỳ đầu mới thành lập, Khoa gồm 3 bộ môn: Bộ môn Kế toán, Bộ môn Thống kê và Bộ môn tin học. Đến năm 1992, Khoa đổi tên thành Khoa Kế toán tài chính. Từ năm 2007, Khoa Kế toán tài chính được đổi tên thành Khoa Kế toán – Kiểm toán.   Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa Kế toán Kiểm toán có 4 […]

Xem thêm