THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO SAU ĐẠI HỌC

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016   THÔNG BÁO (V/v Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức trình độ đại học) Đáp ứng nhu cầu học tập bổ sung kiến thức khối ngành kinh doanh và quản lý của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khối ngành kĩ thuật, tự nhiên, xã hội… Trường Đại học Thương mại sẽ tổ chức lớp học bổ sung kiến thức trình độ đại học chuyên ngành quản lý kinh tế nếu số học viên đăng kí từ 30 người trở lên. Thời gian và địa điểm đăng ký học Thời gian: Vào giờ hành chính các […]

Xem thêm