HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI VỚI HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC VÀ XỨ WALES (IACEW)

IACEW-FA.CLASS.3

Nhằm thực hiện mục tiêu bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ là sinh viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Thương mại, đào tạo chuyên sâu và nâng cao các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, mang đến cơ hội có thêm bằng cấp nghề nghiệp quốc tế khi ra trường qua đó gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, và gắn kết giữa đào tạo học thuật với đào tạo nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính – kế toán, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và nâng cao danh tiếng cho cả hai bên. Trường đại học Thương mại […]

Xem thêm